Lono, rodinné centrum

Lono, rodinné centrum


Podporte nás! Darujte 2% z dane

INVESTUJTE 2% DO ZÁZEMIA SLOBODY. POMÔŽTE BUDOVAŤ ÚTOČISKO MIERU, HARMÓNIE A LÁSKY POD ZÁŠTITOU OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA LONO.

Milí priatelia, už od roku 2012 Vás oslovujeme s možnosťou venovať 2% z Vašich daní do projektov budovania o.z. LONO. Tu je krátky sumár toho, čo máme za sebou od roku 2012, kedy občianske združenie vzniklo. 

 • pochody a kurzy "nosiacich rodičov" (vtedy to nebolo ešte normou, ... šírili sme osvetu medzi mladých rodičov, ako si správne uviazať dieťatko do baby šatky, alebo uložiť dieťatko do nosiča, aby to bolo pohodlné rodičovi i bábätku a aby to bolo zdravotne ok, pre obe strany... Čiže ergo...)

 • zbieranie odpadu v teréne na Deň zeme

 • kurzy a individuálne poradenstvo - baby masáže

 • ženské a tehotenské kruhy - podpora prirodzených pôrodov a pôrodov v domácom prostredí, podpora žien po pôrode, zvyšovanie úrovne kvality života ženy na materskej...

 • medzinárodný certifikovaný kurz lektoriek nosenia detí v nosičoch a šatkách s Ulrike a jej školou Die Tragenschulle...

 • prednášky o aroma terapii a esenciálnych olejoch s Monikou

 • kurzy/ hry a cvičenia pre mamičky s bábätkami

 • montessori herničky

 • intu hry s Petrom Živým

 • prednášky o zdravej výžive s Ľubkou Balážovou

 • prednášky o očkovaní/neočkovaní detí aj s Marianom Fillom a hosťami

 • pedagogicko - psychologické jazdenie na koni aj v spolupráci s Evkou a jej o.z. kone ľuďom, Katkou a Boženkou Borgulovou zo Štvrtku na Ostrove

 • eko výchova so Stankou

 • projekt Ekoškôlka Lieska

 • detská a asthanga joga/ kurzy pre malých i veľkých

 • oslavy kola roka s Karpatskými pecúchmi

 • Od začiatku kalendárneho roka 2024 aktívne pracujeme na chystaní priestorov pre našu mini škôločku s mini farmou, ktorá otvorí svoje brány už v septembri 2024

 • Chystáme tiež rôzne workshopy a prednášky, tábory pre deti a zaujímavé stretnutia

 • Ako matka samoživiteľka veľmi intenzívne cítim, ako nutné až nevyhnutné je pomôcť jednorodičovským rodinám, ktoré žijú z jedného príjmu, a tak často sú všetci členovia takejto bunky vystavení neprimeranému stresu, rodičia takýchto rodín často na úkor vlastného spánku, dobiehajú domáce práce, či súkromnú zárobkovú činnosť, aby uživili, ošatili a zabezpečili kultúru a vzdelávanie svojim deťom. Preto som sa rozhodla z vyzbieraných 2% z dane podporiť práve takéto rodiny, umožniť im bezplatný vstup do nášho centra aspoň v čiastočnej miere a tak podporiť tieto deti.

Ďakujem za zdieľanie.

Namaste priatelia


Lono, rodinné centrum o.z.

Školská 37, 900 24 Veľký Biel

IČO: 42361761

Číslo účtu: SK2683300000002502139263

Detaily potrebné k vyplneniu tlačiva tu: Lono, rodinné centrum

O NÁS V SKRATKE
Petra

Občianske združenie vzniklo v roku 2012. Jeho hlavným obsahom je zmysluplný čas venovaný deťom, mládeži a ich rodičom. Prešli sme už celkom dlhú cestu, na ktorej nás inšpiroval každodenný život s našimi deťmi, množstvo literatúry a odborných konferencií. V celom procese tvorby programu, čerpáme z dlhoročnej ročnej praxe v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky v alternatívnom duchu. Z toho vyplýva, že klasické systémové postupy a metódy pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže, nám nie sú veľmi blízke. Zároveň, skúsenosť nás naučila, že držať sa dogiem akéhokoľvek (i alternatívneho) vyhraneného a jasne zadefinovaného prúdu/štýlu, nás do istej miery obmedzuje a limituje v jednotlivých postupoch práce. Opierame sa o múdrosť našej Matky Zem, ktorá je zdrojom neobmedzených možností poznania a skúmania.

Zakladateľka a hnací motor o.z. – Petra Červenáková
Petra

Som matkou troch krásnych dievčatiek (12, 9, 4). Aktuálne pracujem ako učiteľka v súkromnej waldorfskej materskej škole. V rámci o.z. vediem kurzy detskej a junior jogy. Vo voľnom čase sa venujem našim zvieratkám, záhrade a tvorbe všeličoho (kuk FB @Dary od Zorany)

VZDELANIE 
 •  PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA - Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo (štúdium ukončené v r. 2006)

KURZY A CERTIFIKÁTY
 • INTEGROVANÝ HIPPOTERAPEUTICKY KURZ SO ZAMERANÍM: PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ JAZDENIE

 • KURZ POSUNKOVEJ REČI

 • ZÁKLADNÝ UČITEĽSKÝ TRÉNING

 • ROZVOJ GRAFOMOTORIKY POMOCOU VÝTVARNÝCH AKTIVÍT

 • BABY MASÁŽ

 • INŠTRUKTOR KREATÍVNYCH A POHYBOVÝCH AKTIVÍT PRE RODIČOV S DEŤMI

 • ZNAKOVA REČ PRE BATOĽATÁ

 • ODBORNÁ HIPOTERAPEUTICKA KONFERENCIA

 • KURZ POSUNKOVEHO JAZYKA

 • MONTESORI PEDAGOGIKA - Eva Starkova / August 2014 - September 2015:

          I. 9 hodinový seminár- oblasť geometria a montessori filozofa - zameraný na prácu s deťmi od 1-12rokov

          II. 18 hodinový seminár- oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a montessori flozofa - zameraný na prácu s deťmi od 0-6 rokov

          III. 9 hodinový seminár- oblasť matematika - aritmetika a montessori filozofa - zameraný na prácu s deťmi od 4-12rokov

          IV. 18 hodinový seminár- oblasť geografa, zoológia, botanika, kozmická výchova a montessori filozofa - zameraný na prácu s deťmi od 3-12 rokov

          V. 9 hodinový seminár - oblasť materinský jazyk a montessori filozofa - zameraný na prácu s deťmi od 0-12 rokov

 • PORADKYŇA NOSENIA DETÍ V ERGO NOSIČOCH A BABY ŠATKÁCH - Die Tragenschule, Germany / 21hodin teórie a praxe s Ulrike Hower

 • PROSEMINAR WALDORFSKEJ PEDAGOGIKY

 • WALDORFSKA PEDAGOGIKA, 2.ROČNÍK VZDELÁVANIA - Vzdelanie pre triednych učiteľov základných waldorfských škôl

 • WALDORFSKA PEDAGOGIKA, 3.ROČNÍK VZDELÁVANIA - Vzdelanie pre triednych učiteľov základných waldorfských škôl

Detská a junior joga

Ďakujem za dôveru a možnosť sprevádzať naše deti priestorom výziev a limitov ľudského tela. Vidieť pokroky a môcť spoločne prekonávať prekážky a búrať mantinely vlastného presvedčenia "to nedokážem" a meniť ich v živom procese z "Nejde mi to" do úžasného "Dokázal som to" je tá najkrajšia odmena pre mňa. Joga pomáha nie len deťom, tvoriť si zdravé sebavedomie, sebahodnotu a sebelásku. Súčasne vnímam, najmä u tých starších detí, ako čoraz ťažšie je vystúpiť zo zóny komfortu a motivovať ich, skrz estetiku pohybu a dôslednosť predvedenej pozície. O to väčšiu vďaku cítim, keď sa nám to podarí. V každom prípade, akokoľvek to "zvládneme", vždy je to o nás. Koľko snahy do procesu vložíme, toľko sa nám vždy vráti. A tak sa učíme dobrému zvyku. Ak niečo robím, robím to poriadne. Ak to robím polovične, je to vlastne strata času a plytvanie ním. V skutočnosti však nejde vôbec o dosiahnutý výsledok. Ide o ten proces premeny, o vynaloženú snahu, o rozvíjanie vôle a vnímania vlastného tela, v ktorom sa nachádza kľúč k vnímaniu duše, o ten pocit, ktorým nás zmysluplný pohyb prevádza. Pocit trvalého šťastia. Pretože jogu si môžem "zobrať " kamkoľvek. Je to to jeden z najúčinnejších nástrojov, pre precítenie BLAHA - kdekoľvek som, za akýchkoľvek okolností. Joga nie je len zostava cvikov. Joga je životný štýl. Joga je Láska Pre mňa, každá jedna hodina s vami je nádherné FLOW. Naučíme sa rôzne dychové techniky a jogove pozície, ktoré rozvíjajú rovnováhu, upevňujú vôľu, podporujú sebalásku i empatiu voči iným. Prostredníctvom aktívneho a vedomého pohybu cez rôzne príbehy, básničky a rozprávkové obrazy sa u detí podporuje koncentrácia, správne držanie tela a celková emocionálna rovnováha. Naučíme sa tiež rôzne gymnastické a akro prvky ale i základy meditácie. V prípade, že sa chcete ku nám pridať, môžete. Čo chvíľa začínajú nové kurzy a stretnutia, verím že už aj vonku v parku seneckého amfiku. 

Namaste priatelia 

Ekoškôlka Lieska

Tento projekt vznikol v roku 2016. Po troch rokoch sme prerušili prevádzku z rodinných dôvodov. Teraz prišiel čas na znovuotvorenie našej škôločky, ktorá od septembra 2024 opäť „rozprestiera svoje krídla“. Fungujeme v útulnom prostredí rodinného domu. Naša škôlka je špecifická v citlivom rešpektujúcom prístupe k deťom, s pevnými hranicami a láskavou autoritou, ktorá sa opiera o princípy kontaktného rodičovstva, waldorfskej a montessori pedagogiky, no predovšetkým o dobre rozvinutú intuíciu sprievodcu.

V čom je naša škôlka pre deti výnimočná?

 • Malý kolektív a zmiešaná skupina detí

 • Domáce útulné prostredie

 • Dvor s veľkou záhradou

 • Pestovanie vlastného ovocia a zeleniny, starostlivosť o izbové kvety aj exteriérové rastliny

 • Chov drobných hospodárskych a domácich zvierat/animoterapia, starostlivosť o zvieratá

 • Detská jóga a výchovno-vzdelávací program pod vedením skúsených pedagógov s dlhoročnou praxou v štátnych i súkromných alternatívnych zariadeniach

 • Pedagogicko - psychologické jazdenie na koni

 • Domáca strava, inšpirovaná makrobiotikou, vege a vegan stravou... Vieme vyhovieť vašim požiadavkám v prípade rôznych intolerancii... lokálne potraviny... /Mäso nevaríme/

 • Enviromentálne zameranie

 • Celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa v rešpektujúcom prostredí s jasnými hranicami - výchova k slobode

 • Žijeme reálny život, žiadne interaktívne tabule, tablety ani počítače

 • Milujeme prírodu a sme s ňou v dennej interakcií

 • Sprevádzame deti k tvorivosti vlastným príkladom

 • Prostredníctvom zážitku tela prirodzene rozvíjame kognitívne myslenie a podporujeme prirodzenú imunitu

 • Nelipneme na pedagogických dogmách, vyberáme si z rôznych alternatívnych prúdov to, čo aktuálne daná skupina, či jednotlivec v nej potrebuje podporiť, posilniť, rozvinúť...

 • Zaujíma nás, čo si myslíte, aké máte potreby a predstavy... Pravidelne sa stretávame s rodičmi a vytvárame priestor pre spoluprácu a spolutvorbu

 • Načúvame si navzájom

 • Spolupracujeme s rôznymi lektormi, terapeutmi, psychológmi a koučmi

 • Venujeme sa osobnému rozvoju a implementujeme do svojej práce to najlepšie z nás

 • Citlivá adaptácia pre deti i rodičov

 • Sme mobilní

 • A ešte oveľa viac ....

Kde sa nachádzame?

Školská 37, 90024 Veľký Biel 

Dohodnite si osobné stretnutie v našej škôlke na telefónnom čísle 0918189575 alebo alebo ma kontaktujte prostredníctvom mojej stránky petra@lono.sk, uveďte svoj dotaz a ja vám odpoviem.

Rezervujte si miesto od septembra 2024 (počet miest je obmedzený)

KONTAKT

Kontakt

Školská 533/37, 90024 Veľký Biel  

+421 918 189 575

petra@lono.sk